Velkommen til skolekorpset høst 2016 !

Vi ønsker velkommen til gamle og nye korpsmedlemmer og starter opp igjen fra mandag 15. august!

Det vil bli infomøte i gymsalen ved Bokemoa skole torsdag 25. august kl 1800 for barn som ønsker / vurderer å starte i korpset, med foreldre.  Mulighet til å prøve instrumenter !

Det blir også en liten konsert, kaffe og kaker, og info til foreldrene. Velkommen!

Ved spørsmål, kontakt formann på mail cathrine.halle.christensen@gmail.com eller 97698660.