Om oss

Stokke Skolers Musikkorps ble stiftet 1. august 1955. Vi har idag ca. 40 medlemmer mellom 8 og 18 år.

Vi er det eneste skolekorpset i Stokke og vi øver fast på Bokemoa skole.

Hele Stokke Skolers Musikkorps består av tre korps, dette er slik vi er satt sammen:

JUNIOR OG ASPIRANTKORPS.  Man begynner først som aspirant, ett år. Det første halve året lærer man noter og og deretter i uke 39 får du hjelp til å velge instrument og bli kjent med det. Vi øver på Bokemoa Skole hver torsdag fra 1830-1930.

Deretter går man videre som Junior. Fortsetter da med å bli bedre kjent med å spille på instrumentet sitt. Øvelsene består av gruppeøvelse for de ulike instrumentene og en fellesøvelse. En gang i måneden har vi supertorsdag. Da koser vi oss litt ekstra i pausene, noen ganger er det kake og saft og så har vi huskonsert der foreldre kan komme og høre. Øvelsene er på Bokemoa skole hver torsdag fra 1730-2000.

Junior og aspirantkorpset reiser på turer, stevner og musikkfestivaler

Du må spille to år i aspirant og juniorkorpset før du kan gå videre over i Hovedkorpet. Dirigent for aspirant og juniorkorpset heter Joakim Johansen.

HOVEDKORPSET.  Her spiller du frem til du fyller 19 år. Her er vi ganske gode da alle her har spilt i 3-10 år og spiller og jobber mye med forskjellig musikk. Vi har selvfølgelig mye moro også, med turer, seminarer, festivaler og konserter. Alt dette gjør vi sammen med andre fra Norge eller andre land når vi reiser på utenlandsturer.

Vi øver hver mandag fra kl 1730-2000 på Bokemoa Skole. Dirigenten for hovedkorpset heter Joakim Johansen.

Tror du som voksen at det er mer arbeid med å følge opp barn i korps enn i andre aktiviteter!?!?! Dette er en myte. Vi har noen få dugnader i året og ellers er medlemmene og støttegrupper svært aktive med alt. Vi har alltid ting som skal gjøres og er ute i god tid slik at det er få overraskelser i en god og veldreven organisasjon.
Ved å være med i korpset får barna oppleve spilleglede og lærer å samarbeide med andres på tvers av kjønn og alder.