Verv

VERV BESITTER 11.02.16
Telefon
LEDER Eirik Dragvik 41568415
NESTLEDER Kathrine Aabøe/ Ronny Løvvold 97125195/95885108
SEKRETÆR Cathrine Christensen 97698660
KASSERER Heidi Brattekværne 90805132
STYREMEDLEM Tony Voje
KORPSLEDER HOVEDKORPS Agathe Dragvik 93038400
ASS. KORPSLEDER HOVEDKORPS
KORPSLEDER JUNIOR OG ASPIRANTKORPS Ingvild Løvik 41594860
ASS. KORPSLEDER JUNIOR OG ASPIRANTKORPS
UNIFORMSFORVALTER HOVEDKORPS Hilde Johannessen 9326 9261
UNIFORMSFORVALTER JUNIOR OG ASPIRANTKORPS Hilde Johannessen 9326 9261
INSTRUMENTFORVALTER HOVEDKORPS Frode og Solveig Terjesen 91706926
INSTRUMENTFORVALTER JUNIOR OG ASPIRANTKORPS Frode og Solveig Terjesen
ØKONOMIKOMITE 1 Kamilla Toms 92887350
ØKONOMIKOMITE 2
ØKONOMIKOMITE 3
ARR. KOMITE 1 Helene Lundekvam 92427895
ARR. KOMITE 2 Eva Susanne Jørvum
ARR. KOMITE 3  –
LOPPEKOMITE 1 UBESATT
LOPPEKOMITE 2  UBESATT
LOPPEKOMITE 3 UBESATT
LOPPEKOMITE 4 UBESATT
VALKOMITE 1  Laila Mythe, Morgan Hansen, Kamilla Toms
REVISOR 1 Hanne Vilke
REVISOR 2