Verv

VERV BESITTER 11.02.16
Telefon
LEDER Cathrine Christensen 9769 8660
NESTLEDER Eirik Dragvik 41568415
SEKRETÆR Heidi Uth Habberstad 97598273
KASSERER Tony Voje
KORPSLEDER HOVEDKORPS Svein Habberstad 48294837
ASS. KORPSLEDER HOVEDKORPS
KORPSLEDER JUNIOR OG ASPIRANTKORPS Agathe Kristensen 93038400
ASS. KORPSLEDER JUNIOR OG ASPIRANTKORPS Hilde Johannessen 93269261
UNIFORMSFORVALTER HOVEDKORPS Hilde Johannessen 9326 9261
UNIFORMSFORVALTER JUNIOR OG ASPIRANTKORPS Hilde Johannessen 9326 9261
INSTRUMENTFORVALTER HOVEDKORPS Frode og Solveig Terjesen 91706926
INSTRUMENTFORVALTER JUNIOR OG ASPIRANTKORPS Frode og Solveig Terjesen
ØKONOMIKOMITE 1 Kamilla Toms 92887350
ØKONOMIKOMITE 2
ØKONOMIKOMITE 3
ARR. KOMITE 1 Helene Lundekvam 92427895
ARR. KOMITE 2 Eva Susanne Jørvum
ARR. KOMITE 3  –
LOPPEKOMITE 1 UBESATT
LOPPEKOMITE 2  UBESATT
LOPPEKOMITE 3 UBESATT
LOPPEKOMITE 4 UBESATT
VALKOMITE 1  Eirik Dragvik
REVISOR 1 Hanne Vilke
REVISOR 2