Verv

VERV BESITTER 11.02.16
Telefon
LEDER Cathrine Christensen 9769 8660
NESTLEDER Stein Johansen  48462535
SEKRETÆR Heidi Uth Habberstad 97598273
KASSERER Heidi Brattekværne 9080 5132
KORPSLEDER HOVEDKORPS Beret Mette Haga 9345 0481
ASS. KORPSLEDER HOVEDKORPS Linda Holth 91328142
KORPSLEDER JUNIOR OG ASPIRANTKORPS UBESATT
ASS. KORPSLEDER JUNIOR OG ASPIRANTKORPS Hilde Johannessen 93269261
UNIFORMSFORVALTER HOVEDKORPS Hilde Johannessen 9326 9261
UNIFORMSFORVALTER JUNIOR OG ASPIRANTKORPS Hilde Johannessen 9326 9261
INSTRUMENTFORVALTER HOVEDKORPS Svein Habberstad 4829 4837
INSTRUMENTFORVALTER JUNIOR OG ASPIRANTKORPS Ellen Gjerde 96013779
ØKONOMIKOMITE 1 Per Ivar Gjelstad 9159 6197
ØKONOMIKOMITE 2 Lasse Sondbøe 9119 8734
ØKONOMIKOMITE 3  Kamilla Toms 9228 7530
ARR. KOMITE 1 Linda Holth 9132 8142
ARR. KOMITE 2 Ubesatt
ARR. KOMITE 3  –
LOPPEKOMITE 1 Egil Karlsen 9715 4021
LOPPEKOMITE 2
LOPPEKOMITE 3 Wibeche Myra  94308154
LOPPEKOMITE 4 Helene Lundekvam  92427895
VALKOMITE 1  Stein Johansen 4846 2535
REVISOR 1 Bjørn Gustavsen
REVISOR 2